Lent and Holy Week

Feast & Fasting // Ayunar y Festejar

 

 

Ash Wednesday - Lent - Holy Week & Easter 2019

Ash Wednesday  –  Miércoles de Ceniza  –  Thứ Tư Lễ Tro

 

          March 6  /  6 de Marzo  /  6 tháng Ba
          
          08:00 AM—Mass in English with Blessing & Distribution of Ashes

                    12:00 PM—Liturgy of the Word in English with Blessing & Distribution of Ashes

                    06:00 PM—Misa en Español con Bendición e Imposición de la Ceniza

                    07:30 PM—Bilingual English-Vietnamese Mass (Thánh Lễ tiếng Anh &Việt)

                    08:45 PM—Liturgia de la Palabra en Español con Bendición e Imposición de la Ceniza

 

 

 

 

Penance Service

 

          March 27  /  27 de Marzo  /  27 tháng Ba  —  Wednesday / Miercoles / Thứ Tư
                    7pm – Penance Service with Individual Confession

                              Servicio de Penitencia con Confesión Individual

                              Nghi thức Sám hối chung và Giải tội riêng

 

 

 

 

No Confession during Holy Week

No hay confesiones durante la Semana Santa

 

 

 

 

Palm Sunday & Holy Week  –  Chúa Nhật Lễ Lá & Tuần Thánh

Domingo de Ramos y Semana Santa

 

          Palm Sunday of the Passion of the Lord  —  (April 13 & 14 / 13 & 14 de Abril)

                    Regular Mass Schedule

                              with the Commemoration of the Lord’s Entrance into Jerusalem

                    Horario Regular de Misas con la Conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén

                    CN Lễ Lá với Nghi Thức Tưởng Niệm Chúa vào Giêrusalem


          Monday, Tuesday and Wednesday of Holy Week  —  (April 15-17 / 15-17 de Abril)

                    Regular Mass Schedule / Horario Regular de Misas


          Thứ Tư Tuần Thánh (17 Tháng Tư, 2017)
          
          8:00pm—Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu


          Thursday of Holy Week / Jueves Santo  —  (April 18 / 18 de Abril)

                    8am—Morning Prayer

 

 

 

 

The Sacred Paschal Triduum  –  Tam Nhật Vượt Qua

El Triduo Pascual 

 

          Holy Thursday of the Lord’s Supper    (April 18 / 18 de Abril / 18 tháng Tư)
                    8pm—Mass of the Lord’s Supper with Washing of Feet

                               and Transfer of the Most Blessed Sacrament


                               Misa Vespertina de la Cena del Señor con Lavatorio de los Pies

                               y Traslado de la Sagrada Eucaristía


                               Thánh Lễ Tiệc Ly với Nghi Thức Rửa Chân

                               và Kiệu Mình Thánh Chúa Sang Bàn Thờ Tạm
                     (Trilingual: English-Spanish-Vietnamese)

 

                    9:30pm  Midnight

                              The Nightwatch / Expectacion Nocturna

 

 

          Friday of the Passion of the Lord  / Viernes Santo  —  (April 19 / 19 de Abril / 19 tháng Tư)

          [Good Friday]

                    8:00am—Morning Prayer

                    3:00pm—Celebration of the Lord’s Passion in English
                    
          w Liturgy of the Word, The Adoration of the Holy Cross, and Holy Communion

                    5:00pm—Celebración de la Pasión del Señor en Español
                    
          con Liturgia de la Palabra, Veneración de la Santa Cruz y Sagrada Comunión

                    6:30pm—La Obra de la Pasión de Cristo/The Passion Play

                    8:00pm—Tưởng Niêm Cuôc Thương Khó của Chúa bằng tiếng Việt
                    
          với Phụng Vụ Lời Chúa, nghi thức Kính Thờ Thánh Giá và Rước Lễ

 

 

          Holy Saturday / Sabado Santo  —  (April 20 / 20 de Abril / 20 tháng Tư)

                    8am—Morning Prayer

                    8pm—The Easter Vigil in the Holy Night, Mass of Vigil
                    
          La Noche de la Vigilia Pascual, Misa de Vigilia

                              Đêm Canh Thức Vượt Qua, Lễ Canh Thức

                              (Trilingual: English-Spanish-Vietnamese)

 

 

          Easter Sunday of the Resurrection of the Lord  —  (April 21 / 21 de Abril / 21 tháng Tư )

                    8:00am – English

                    9:45am – Español

                    11:30am – English

                    1:00pm – Español

 

Church Calendar

Su Mo Tu We Th Fr Sa
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31